PLS help po laging remoted 22m ko

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PLS help po laging remoted 22m ko

jerwin0626
Mga boss tanong ko lang po if yung remoter po ba malapit lang sa area ko? or pwedeng nasa malayo sya? Kasi ako lang tinitira ng remoter na ito yung kapit bahay namin tabo yung gamit di naman nareremote... Salamat po sa mga sasagot :)

Or maaari din po ba yung gumawa ng modem ko?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PLS help po laging remoted 22m ko

Dgit23
Administrator
baka naman naka enable ang wan ip mu. at ung icmp .login ka as user sa 22m mo tapos open new tab sa browser at copy paste mo eto para macheck .
192.168.254.1/advanced/acl.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PLS help po laging remoted 22m ko

jerwin0626
Boss hindi naman po pero nagreflash na agad ako nung naremote ako ginawa ko na po syang DV.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PLS help po laging remoted 22m ko

jerwin0626
Bosss paano po maproteksyunan yun 22m ko kasi gunawa ko na po syang DV
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PLS help po laging remoted 22m ko

Dgit23
Administrator
gnun ba? eto tips ko jan

dgit23.SendKeys"sncfg dset MGMT_WEB_WAN 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset MGMT_TELNET_WAN 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset MGMT_SSH_WAN 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset HTTPD_ENABLE 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset HTTPD_PORT 81{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset HTTPSD_ENABLE 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset HTTPSD_PORT 444{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset TELNETD_ENABLE 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset TELNETD_PORT 23{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset MGMT_TELNET_LAN 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset SSHD_Enable 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset SSHD_PORT 22{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset MGMT_SSH_LAN 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset TR_ENABLE 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset TR_ACS_URL WWW.yahoo.com{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset TR_BOOTSTRAP 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset TR_ACS_USER angpogiko{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset TR_ACS_PASS gagokaba{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset TR_INFORM_ENABLE 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_SYNFLOOD 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_UDPFLOOD 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_ICMPFLOOD 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_PORTSCAN 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_LANDATTACK 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_IPSPOOF 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_ICMPREDIRECT 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_PINGOFDEATH 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_DDOS_PINGFROMWAN 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_ALG_FTP 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_ALG_H323 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_ALG_IPSEC 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_ALG_L2TP 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_ALG_PPTP 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_ALG_RTSP 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NETFILTER_ALG_SIP 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_WifiEnable 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_BssidNum 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_SSID1 WIFIACCESS{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_WirelessMode 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_Channel 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_AutoChannelSelect 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_AuthMode WPA2PSK{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_EncrypType TKIP{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_AUTO_SecurityMode WPAPSK{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_AUTO_AuthMode WPAPSK{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_AUTO_EncrypType TKIP{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_WPAPSK1 CONNECT101{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_HideSSID 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset WLAN_AUTO_MODE 0{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NTP_ENABLE 1{Enter}"
WScript.Sleep 100

dgit23.SendKeys"sncfg dset NTP_SERVER ntp.pagasa.dost.gov.ph{Enter}"
WScript.Sleep 100

yung mga command lang..

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PLS help po laging remoted 22m ko

jerwin0626
thanks po boss :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PLS help po laging remoted 22m ko

Dgit23
Administrator
ang mahalaga jan ay yung port ng na 81.hehe