mga ts

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

mga ts

lhanz123456
may paraan kaya para makakuha ng cert at key na madali kasi sa twing nagsnipe ako walang cert at key eh sana may maka2long tnx
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: mga ts

Dgit23
Administrator
Up! Kasi diko rin kabisado ang smart.

wait sa marunong na magshare ng idea..